Terms & Condition

Chào mừng đến với Casino Tructuyen!

Điều khoản và điều kiện này mô tả các quy tắc và quy định cho việc sử dụng trang web của Casino Tructuyen, tại https://casino-tructuyen.site/.

Khi truy cập trang web này, chúng tôi giả định bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng Casino Tructuyen nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này.

Các thuật ngữ sau áp dụng cho Điều khoản và Điều kiện này, Tuyên bố về quyền riêng tư và Thông báo từ chối và tất cả các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người truy cập trang web này và tuân theo các điều khoản và điều kiện của Công ty. “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng ta”, “Của chúng tôi” và “Chúng”, đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các bên”, hoặc “Chúng tôi”, đề cập đến cả Khách hàng và chúng tôi. Tất cả các thuật ngữ đề cập đến việc cung cấp, chấp nhận và xem xét việc thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng một cách phù hợp nhất với mục đích đáp ứng nhu cầu của Khách hàng liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ được nêu của Công ty, theo và phụ thuộc vào, luật pháp hiện hành của vn. Bất kỳ việc sử dụng thuật ngữ nào ở dạng số ít, số nhiều, viết hoa và/hoặc anh/chị hoặc họ, đều được coi là có thể thay thế và do đó được coi là đề cập đến cùng một điều.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies. Khi truy cập Casino Tructuyen, bạn đã đồng ý sử dụng cookies theo Chính sách bảo mật của Casino Tructuyen.

Hầu hết các trang web tương tác sử dụng cookies để cho phép chúng tôi truy xuất chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookies được sử dụng trên trang web của chúng tôi để kích hoạt chức năng của một số khu vực để làm cho việc truy cập trang web của chúng tôi dễ dàng hơn cho người truy cập. Một số đối tác tiếp thị/ quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookies.

Giấy phép

Trừ khi có ghi chú khác, Casino Tructuyen và/hoặc các bên cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cho tất cả vật liệu trên Casino Tructuyen. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo lưu. Bạn có thể truy cập vào Casino Tructuyen cho mục đích cá nhân của bạn tuân thủ các hạn chế được đặt trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

 • Tái xuất bản vật liệu từ Casino Tructuyen
 • Bán, thuê hoặc cấp phép phụ từ Casino Tructuyen
 • Sao chép, nhân bản hoặc sao chép vật liệu từ Casino Tructuyen
 • Phân phối lại nội dung từ Casino Tructuyen

Thỏa thuận này bắt đầu từ ngày hôm nay. Điều khoản và điều kiện của chúng tôi được tạo ra với sự giúp đỡ của Free Terms and Conditions Generator.

Một số phần của trang web này cung cấp cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến và thông tin trong một số khu vực của trang web. Casino Tructuyen không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét Bình luận trước khi chúng xuất hiện trên trang web. Bình luận không phản ánh quan điểm và ý kiến của Casino Tructuyen, các đại lý và/hoặc đối tác. Bình luận phản ánh quan điểm và ý kiến của người đăng quan điểm và ý kiến của họ. Theo mức độ cho phép bởi luật pháp hiện hành, Casino Tructuyen sẽ không chịu trách nhiệm cho Bình luận hoặc cho bất kỳ trách nhiệm, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và/hoặc bị chịu do bất kỳ việc sử dụng nào của và/hoặc đăng tải và/hoặc xuất hiện của Bình luận trên trang web này.

Casino Tructuyen bảo lưu quyền giám sát tất cả các Bình luận và loại bỏ bất kỳ Bình luận nào có thể được coi là không phù hợp, gây xúc phạm hoặc vi phạm Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn đảm bảo và khẳng định rằng:

 • Bạn có quyền đăng Bình luận trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép và sự đồng ý cần thiết để làm như vậy;
 • Bình luận không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của bên thứ ba;
 • Bình luận không chứa bất kỳ vật liệu nào làm tổn thương danh dự, phỉ báng, xúc phạm, không đúng đắn hoặc bất kỳ vật liệu nào khác là xâm phạm quyền riêng tư
 • Bình luận sẽ không được sử dụng để xúc tiến hoặc quảng cáo kinh doanh hoặc tùy chỉnh hoặc thể hiện các hoạt động thương mại hoặc hoạt động phạm pháp.

Bạn tại đây cấp cho Casino Tructuyen một giấy phép không độc quyền để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và ủy quyền cho người khác sử dụng, sao chép và chỉnh sửa bất kỳ Bình luận nào của bạn trong bất kỳ và tất cả các hình thức, định dạng hoặc phương tiện nào.

Liên kết đến nội dung của chúng tôi

Các tổ chức sau đây có thể liên kết đến trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản:

 • Cơ quan chính phủ;
 • Công cụ tìm kiếm;
 • Tổ chức tin tức;
 • Các nhà phân phối thư mục trực tuyến có thể liên kết đến trang web của chúng tôi cùng một cách họ liên kết đến trang web của các doanh nghiệp khác được liệt kê; và
 • Doanh nghiệp được công nhận trên toàn hệ thống ngoại trừ các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và nhóm gây quỹ từ thiện, các tổ chức này không được liên kết đến trang web của chúng tôi.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc thông tin khác trên trang web miễn là liên kết: (a) không bị lừa dối bất kỳ cách nào; (b) không gây ra hiểu lầm về việc tài trợ, chấp thuận hoặc chấp thuận của bên liên kết và sản phẩm và/hoặc dịch vụ của họ; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Chúng tôi có thể xem xét và chấp thuận các yêu cầu liên kết từ các loại tổ chức sau:

 • nguồn thông tin tiêu dùng và/hoặc doanh nghiệp được biết đến phổ biến;
 • trang web cộng đồng dot.com;
 • các hiệp hội hoặc nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện;
 • các nhà phân phối thư mục trực tuyến;
 • cổng thông tin trên internet;
 • các công ty kế toán, luật pháp và tư vấn; và
 • các tổ chức giáo dục và hiệp hội thương mại.

Chúng tôi sẽ chấp thuận các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi quyết định rằng: (a) liên kết sẽ không làm cho chúng tôi nhìn không thuận lợi cho chính mình hoặc cho doanh nghiệp được công nhận của chúng tôi; (b) tổ chức không có bất kỳ hồ sơ tiêu cực nào với chúng tôi; (c) lợi ích cho chúng tôi từ việc hiển thị siêu liên kết bù đắp sự vắng mặt của Casino Tructuyen; và (d) liên kết nằm trong ngữ cảnh của thông tin nguồn tổng hợp.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi miễn là liên kết: (a) không bị lừa dối bất kỳ cách nào; (b) không gây ra hiểu lầm về việc tài trợ, chấp thuận hoặc chấp thuận của bên liên kết và sản phẩm hoặc dịch vụ của họ; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Nếu bạn là một trong những tổ chức được liệt kê trong đoạn văn 2 ở trên và quan tâm đến việc liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi một e-mail đến Casino Tructuyen. Vui lòng gửi tên của bạn, tên tổ chức của bạn, thông tin liên lạc cũng như URL của trang web của bạn, một danh sách về bất kỳ URL nào từ đó bạn dự định liên kết đến trang web của chúng tôi, và một danh sách các URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn liên kết. Hãy đợi 2-3 tuần để nhận phản hồi.

Các tổ chức được chấp thuận có thể tạo siêu liên kết đến trang web của chúng tôi như sau:

 • Bằng cách sử dụng tên doanh nghiệp của chúng tôi; hoặc
 • Bằng cách sử dụng trình định vị tài nguyên đồng nhất được liên kết đến; hoặc
 • Bằng cách sử dụng bất kỳ mô tả nào khác về trang web của chúng tôi được liên kết đến có ý nghĩa trong ngữ cảnh và định dạng của nội dung trên trang web của bên liên kết.

Không được sử dụng biểu trưng hoặc nghệ thuật khác của Casino Tructuyen cho mục đích liên kết mà không có một thỏa thuận giấy phép nhãn hiệu.

iFrames

Không có sự chấp thuận và giấy phép bằng văn bản trước, bạn không được tạo khung xung quanh các trang web của chúng tôi thay đổi bất kỳ cách nào về trình bày trực quan hoặc hình thức của trang web của chúng tôi.

Trách nhiệm nội dung

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên trang web của bạn. Bạn đồng ý bảo vệ và bảo vệ chúng tôi khỏi tất cả các yêu cầu đang nảy sinh trên trang web của bạn. Không có liên kết nào nên xuất hiện trên bất kỳ trang web nào có thể được diễn giải là tổn thương danh dự, tục tĩu hoặc hình sự, hoặc vi phạm, vi phạm khác, hoặc tuyên truyền vi phạm hoặc vi phạm khác của quyền của bên thứ ba.

Đặt lại quyền

Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu bạn loại bỏ tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý ngay lập tức loại bỏ tất cả các liên kết đến trang web của chúng tôi khi được yêu cầu. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này và chính sách liên kết của mình bất cứ lúc nào. Bằng việc liên tục liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo và tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết này.

Loại bỏ liên kết từ trang web của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên trang web của chúng tôi mà theo bạn là gây xúc phạm vì bất kỳ lý do nào, bạn có thể liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu loại bỏ liên kết nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy hoặc phản hồi trực tiếp cho bạn.

Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của nó; cũng không hứa hẹn đảm bảo rằng trang web sẽ luôn sẵn có hoặc rằng vật liệu trên trang web sẽ được cập nhật.

Từ chối trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được phép theo luật áp dụng, chúng tôi loại trừ tất cả các tuyên bố, bảo hành và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này. Không có gì trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ:

 • giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân;
 • giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với gian lận hoặc đại diện gian lận;
 • giới hạn bất kỳ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn theo bất kỳ cách nào không được phép theo luật áp dụng; hoặc
 • loại trừ bất kỳ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn mà không thể được loại trừ theo luật áp dụng.

Các giới hạn và cấm đoán trách nhiệm được đặt trong Phần này và ở nơi khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này: (a) tuân theo đoạn văn trước; và (b) quản lý tất cả các trách nhiệm phát sinh từ tuyên bố từ chối trách nhiệm, bao gồm trách nhiệm phát sinh trong hợp đồng, trong bồi thường và do vi phạm nghĩa vụ pháp lý.

Chừng nào trang web và thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào của bất kỳ tính chất nào.

TOP CASINO

2,000,000 VNĐ cho thành viên mới + 213 điểm thưởng khi đăng ký + 150% tiền thưởng quay hũ

Nhận 320K+20 Vòng quay miễn phí + 100% thưởng chào mừng + 01 áo thun NGOẠI HẠNG ANH

100% nạp đầu lên đến 2,500,000đ + Thưởng thêm 30% khi nhập mã code 1x_182075

60,000 VNĐ thưởng đăng ký + 400% lên đến 300 USD + 100 vòng quay miễn phí

90.000đ thưởng đăng ký + 100% thưởng chào mừng